NewsSofia School Run

snimka

„Sofia school run“е проект на Спортен клуб „Приорити спорт“, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2017 г. по договор№ 25-00-46/19.07.2017 г.

Какво е „SofiaSchoolrun“?

В рамките на проекта“Sofia school run” ще бъде организиран училищен маратон, в който ученици ще се съберат в името на една обща кауза и ще покажат как с общи усилия могат да направят добро за училището си. Всички желаещи, които вече не са ученици, но попадат в целевата група и искат да подкрепят каузата ще могат да се включат в училище по тяхно желание.
Денят на събитието е 30.09.2017 г на Национален стадион „Васил Левски”.
Как бягаме на SofiaSchoolrun?
Участието в маратонското бягане ще се проведе на щафетен принцип, организирано в отбори от 5 до 10 човека или индивидуално. Със своето участие ще дадете възможност на училището, в което учите или подкрепяте да спечели оборудване за физкултурния си салон и часовете по физическо възпитание.Уникално изживяване за всички ученици.
Всеки отбор (отбори),трябва да направи максимално много обиколки на стадиона за училището в което учи или подкрепя.Само един участник от отбор има право да бяга в даден момент,с предварително записана, като номер щафетна палка за отбора от училището.Отборите могат да участват в цялото бягане или колкото време пожелаят.Всеки желаещ да подкрепи училище ще бъде включен в отбора му или ще получи щафетна палка за бягане.
Защо бягаме на Sofia School run?
Броя на направените обиколки в щафетното бягане, организирано от Приорити спорт ще даде възможност на училището победител, направило най-много обиколки да подобри условията за спорт в часовете по физическо възпитание.Първите три отбора ще получат купи,а чрез томбола отбор с определен номер на щафетна палка ще спечели абонамент за тренировки по лека атлетика в клуба – организатор.Всеки един участник ще получи и сертификат със съвети за активен и здравословен начин на живот.
Какво още за Sofia School run?
Проеката е насочен към младежи между 15 и 29 години,но всеки които желае може да подкрепи дадено училище.Няма лимит на обиколки,време и всеки отбор решава,колко,кой и кога ще бяга.Професионална техника ще отчита изминатите обиколки на всяко училище в реално време.
Как помагаме чрез Sofia School run?
Всички училища,фирми,приятели,университети,които имат желание,могат да се включат в инициативата и да помогнат на желаното от тях училище,да има по – добри условия за спорт.
Помогни на училището си и ти !!!

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени