NewsPlay Games Together

rsz_111111

Play Games Together”  е проект  на СК ”Приорити спорт”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за Хазарта за 2018 година по договор №25-00-36/23.05.2018г.

Цел на проекта „Play Games Together”

Реализирането на проекта има за цел да представи как спортът може да се използва за превенция на рисковото поведение, както и за изграждането на социално отговорно поведение сред младите хора. По този начин ще се насърчи здравословния начин на живот чрез практикуване на спорт в свободното време.

Проек та е насочен към младежи между 15 и 29 години, но всеки които желае може да подкрепи дадено училище. Със съвместни усилия, изявилите да участват ще се състезават за кауза, която ще е от полза, както за тях , така и за училището им като цяло.

На място на събитието всички участници ще могат да се възползват от безплатни консултации със спортните специалисти от клуба относно практикуването на спорт, като превенция на рисковото поведение сред младите.

Място на провеждане на „Play Games Together”: Национална спортна академия ”Васил Левски”, Студентски град

Дата на провеждане: 29.09.2018 г.

Начало: 11:00 часа

Какво представлява „Play Games Together”?

Дейността предвижда да бъде проведена спортна проява в рамките на един ден между столичните училища на територията на НСА “Васил Левски”, Студентски град. В рамките на проекта ще бъде организирано спортно събитие, в коeто ученици ще се съберат в името на една обща кауза и ще покажат как с общи усилия могат да направят добро за училището си. Всички желаещи, които вече не са ученици, но попадат в целевата група и искат да подкрепят каузата ще могат да се включат в училище по тяхно желание.

Събитието ще бъде разделено на три модула: щафетно бягане, баскетбол и футбол.

Първият модул представлява атлетическо бягане под формата на щафета между столичните училища. Победителят ще се определи от броя на обиколките, които са направили участниците от съответното училище. Броят на изминатите обиколки ще се отчита с електроизмервателна уредба с чипове. Училището – победител ще получи купа и голямата награда – оборудване за лека атлетика за училищния физкултурен салон.

Вторият модул представлява, турнир по футбол на малки вратички, като всеки отбор ще трябва да посочи училище, което подкрепя. Победителят ще бъде избран на база елиминация, като последните два отбора ще играят финал за излъчване на победител. Училището – победител в турнира ще спечели купа и оборудване за футбол за своето училище.

Третият модул представлява турнир по баскетбол /3х3/, който ще се проведе на същия принцип като футбола. Отново всички участници  от един отбор  трябва да подкрепят едно и също училище или да са негови представители. Последните останали два отбора играят финал, а победителя ще спечели купа и оборудване за баскетбол за своето училище.

Всеки един участник в спортното събитие „Play Games Together” ще получи сертификат за участие.

Как участваме на „Play Games Together”?

Модул 1 – Атлетическо бягане

Участието в  бягането ще се проведе на щафетен принцип, организирано в отбори от 5 до 10 човека или индивидуално. Всеки отбор (отбори), трябва да направи максимално много обиколки на стадиона за училището, в което учи или подкрепя. Само един участник от отбор има право да бяга в даден момент, с предварително записана, като номер щафетна палка за отбора от училището. Отборите могат да участват в цялото бягане или колкото време пожелаят. Всеки желаещ да подкрепи училище ще бъде включен в отбора му или ще получи щафетна палка за бягане.
Броя на направените обиколки в щафетното бягане ще даде възможност на училището  направило най-много обиколки да подобри условията за спорт в часовете по физическо възпитание.

Модул 2 – Турнир по футбол

Участието в турнира по футбол ще става в отбори по 10 човека, разделени в две групи по два отбора, които играят едновременно /две полувремена по 15 мин./. Разпределението ще бъде на база представители на едно и също училище. Победителят ще бъде избран на чрез директна елиминация до излъчване на победител.

Модул 3 – Турнир по баскетбол

Участието в турнира по баскетбол ще бъде на база – 3х3 на един кош, разделени на две групи, които играят по едно и също време. Полувремената ще бъдат две по 10 минути всяко и директна елиминация. Отново отборите трябва да подкрепят едно и също училище, а последните два отбора играят за излъчване на победител.

Начин на записване в „Play Games Together”

Записването ще става на място на обозначените за целта места или чрез бланката качена <ТУК> изпращате на имейл: prioritysportbg@gmail.com

За повече информация телефон : 0879052262

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени