ГРАФИК

"Приорити Спорт"

Официален график
Възрастни
НСБ
ПОНЕДЕЛНИК
18:00
ВТОРНИК
18:00
СРЯДА
18:00
ЧЕТВЪРТЪК
18:00
ПЕТЪК
18:00
СЪБОТА
11:00
НЕДЕЛЯ
11:00
Деца
НСБ
ПОНЕДЕЛНИК
18:00
ВТОРНИК
18:00
СРЯДА
18:00
ЧЕТВЪРТЪК
18:00
ПЕТЪК
18:00
СЪБОТА
11:00
НЕДЕЛЯ
11:00

*В случай на дъжд обучението ще бъде на закрито

Деца
НСБ
ПОНЕДЕЛНИК
16:30
ВТОРНИК
16:30
СРЯДА
16:30
ЧЕТВЪРТЪК
16:30
ПЕТЪК
16:30
СЪБОТА
11:00
НЕДЕЛЯ
11:00
Деца
НСБ
ПОНЕДЕЛНИК
09:00
ВТОРНИК
09:00
СРЯДА
09:00
ЧЕТВЪРТЪК
09:00
ПЕТЪК
09:00
СЪБОТА
11:00
НЕДЕЛЯ
11:00
https://prioritysport.bg/wp-content/uploads/2022/02/nsb-1.png
https://prioritysport.bg/wp-content/uploads/2022/02/bfla.png
https://prioritysport.bg/wp-content/uploads/2022/02/craft.png
https://prioritysport.bg/wp-content/uploads/2022/03/urbo.png

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени