blogСилата като качество в подготовката на спортиста

11351214_10204000184996795_5114935897533334551_n

Скъпи приятели,

Отдавна наблюдавам факта, как младите спортисти залитат в помпане на мускули и вярвайте ми, това е за обикновените хора, a не за тези които се занимават професионално с някакъв вид спорт. За да си добър спортисттрябва да имаш и много други качества като бързина,гъвкавост, ловкост и издръжливост.

В тази връзка исках да напиша малко за КАЧЕСТВОТО СИЛА, неща разбира се, които може да прочетете във всеки един учебник или интернет.

Силата е способността на човек да противодейства на външното съпротивление. При прилагане на сила мускула се съкращава, а начина на неговото съкращение има значение, както за изпълнението на движението така и за спортното постижение. Мускулното съкращение може да бъде статично или динамично. Статичното от своя страна бива: изометрично или с преобладаващо статично усилие и изотонично, в този случай имаме усилие от динамичен тип.

Приемаме, че нямаме условия за тренировка във фитнес или зала и съвсем спокойно можем да направим изометрична тренировка и в домашни условия с подръчни средства, защото това е тренировка, с която се изгражда ОСНОВАТА върху, която се развиват специалните и индивидуални силови възможности. Предимствата обаче на изотоничната тренировка са повече поради факта, че има по голямо приложение в спортната практика! Усилията в спорта са такива, че външното съпротивление, трябва да се преодолява с висока скорост и в продължителен период от време, т.е от динамичната сила и силовата издръжливост, които могат да бъдат развивани само в тренировки с динамична и скоростно-силова работа. Също така с динамична работа се усъвършенстват и двигателните навици, което е особено важно при техническите спортове.

Тренировката за качеството сила на един спортист обхваща развиването на всички форми на нейното проявление и е свързана с периодизацията на тренировъчния процес. Периодите в спортната подготовка най-общо казано са: общо подготвителен,специално подготвителен и състезателен. Видовете сила от своя страна биват: максимална, динамична, силова издръжливост и относителна сила. От тук следва, че няма как във всеки един период от нашата подготовка да правим една и съща сила. При това общо подготвителна и статична. Тренировката за сила трябва да е съобразена с периода на подготовка, в който се намира спортиста, т.е в общо подготвителния период да говорим за обща сила. В специално подготвителния вече трябва да се работи за разбиване на компонентите на силата като максимална сила и силова издръжливост като, колкото е по високо нивото на тези проявления толкова по-лесно ще бъде в периода, когато дойдат състезанията. В последния  състезателен период, трябва да се търси само бързото и динамично усилие и да се разчита основно на нивото на относителната сила. Тренировъчното усилие трябва да е максимално близо по скорост до състезателното, т.е няма как да правим бавни и статични движения във фитнеса и да искаме да сме бързи,пъргави и отскокливи на пистата или в залата.

ЛОГИЧНО Е НЕ МИСЛИТЕ ЛИ?

© 2022 PrioritySport.bg | Всички права запазени